La tecnologia de vehicles elèctrics

La tecnologia de vehicles elèctrics

This post is also available in: esEspañol enEnglish

En els articles següents la tècnica renobat®parlarem vehicles elèctrics, la tecnologia, la comparació entre vehicles elèctrics i tèrmics i, finalment, la visió i el futur del transport de persones i mercaderies a les ciutats Intel·ligent que ens imaginem.

Cadena de tracció de vehicle elèctric està formada per una sèrie d’elements nous respecte a la tradicional corda tèrmica, que descrivim breument.

  • El motor elèctric

Motor elèctric és el cor de la cadena de tracció elèctrica, permet tenir un eix rotació transformada d’energia elèctrica.

  • Pila de bateria principal o tracció

Bateria interpreta el paper del tanc de combustible en un vehicle tèrmica.

Utilitza per alimentar el motor elèctric en altern mitjançant el inverter d’energia i la climatització i calefacció directament a DC.

  • El carregador

Com es pot veure en el diagrama adjunt, el carregador permet transformar el corrent altern 220V xarxa actual necessari recarregar la bateria.

  • L’inversor de poder

L’inversor poder permet transformar la pila DC poder en altern necessari per al funcionament del motor elèctric.

  • Transmissió

Transmissió, limitat a un reductor, pot transformar una rotació de l’eix de la màquina elèctrica en un moviment de rotació de l’eix de la roda.

Aquests són els punts principals de la tecnologia per a vehicles elèctrics.

Renobat®, conjuntament amb els seus socis, és que una empresa especialitzada en la transformació de vehicles elèctrics tèrmica o híbrida. Si vol transformar la seva flota de vehicles tèrmics, o part d’ells, en aconseguir elèctrica en contacte amb el nostre departament tècnic.

This post is also available in: esEspañol enEnglish