Els 10 manaments del Bruce per treballar amb bateries

Els 10 manaments del Bruce per treballar amb bateries

This post is also available in: esEspañol enEnglish

És important tenir en compte aquests punts bàsics per evitar sorpreses.

  1. Mira, no curtcircuit piles!
  2. No sobrevalora l’energia emmagatzemada en una bateria.
  3. Controla els nivells adequats de l’aigua.
  4. Posar en sèrie o paral·lel bateries de la mateix tipus, edat, mida, pes o estat de càrrega.
  5. No prestar atenció a les persones que diuen que no voleu connectar diferents tipus de piles.
  6. Controla en mesures d’alta tensió per evitar danys en els multímetres.
  7. Es passa per alt fussibles, interruptors i dispositius de seguretat.
  8. Recordeu que el comptador en la posició DC com es mesura el voltatge en una bateria.
  9. No utilitzi Collaret, com treballem amb bateries i àcid sulfúric.
  10. Té coneixement de amb és manipular.

This post is also available in: esEspañol enEnglish